Laboratorul de Energii Regenerabile - Fotovoltaic
LERFLERFLERF

Alexandra Ioana Bucur

Alexandra Ioana Bucur

Dr.chim. Alexandra Ioana Bucur (fizico-chimist, absolventă a Universității de Vest din Timișoara, 2003) are expertiză în sinteza și caracterizarea hidroxiapatitei. În perioada studiilor doctorale (2003-2007) a efectuat cercetări asupra unor substanțe din categoria fosfaților de calciu prin analiză termică și a studiat cinetica neizotermă a descompunerii acestora prin mai multe metode.

 

Este cercetător științific la INCEMC din 2007, perioadă în care a dobândit competențe în domeniul difracției de raze X, utilizând echipamentul existent în cadrul institutului (a fost șef al Laboratorului de Difracție RX în perioada 2009-2012). Posedă expertiză în sinteza de hidroxiapatită prin metodele: precipitare, sol-gel și hidrotermală, și caracterizare fizico-chimică a acesteia prin metodele consacrate.

 

Preocupări recente includ obținerea de structuri tridimensionale poroase de hidroxiapatită sau depuneri de hidroxiapatită pe substraturi metalice (având în acest sens o cerere de brevet de invenție acceptată la OSIM). A fost membră a echipei de cercetători în cadrul a 13 proiecte naționale și a unui proiect bilateral cu Republica Moldova.

 


Validare științifică:

 

Scopus ID 24341225200

 

ORCID ID: 0000-0003-0915-1422

 

Researcher ID: C-3516-2011

 

 

Click aici pentru profilul BrainMap.

 

 

Contact:

 

alexandra.i.bucur@gmail.com

 

Galerie

Termoviziune
Termoviziune
Termoviziune
CGI
CGI
CGI

Evenimente

27 / sep
INCEMC la Noaptea Cercetatorilor Europeni 2019 Timișoara!...
Copyright © 2023 LERF TIMISOARA. Toate drepturile rezervate